Etyka medyczna, ale jaka? (streszczenie) - Tadeusz Biesaga

Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB
Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tak jak za czasów Władysława Biegańskiego również współcześnie etyka rozwija się pod wpływem różnych nurtów filozoficznych. Nurty te wpływają również na etykę medyczną. Stąd też propozycje tej etyki różnią się między sobą.
 Wśród różnych nurtów etyki medycznej dość wpływowe dziś i dyskutowane wśród filozofów i lekarzy są trzy jej propozycje, którymi są: (1) etyka dobra pacjenta związana z etyką cnót zaproponowana przez amerykańskiego lekarza Edmunda D. Pellegrino, (2) etyka czterech zasad Toma Beauchampa i Jamesa Childressa zwana pryncypizmem oraz etyka kontraktualistyczna Roberta M. Veatcha. To, co ich łączy to fakt, że zostały one wypracowane przez lekarzy, filozofów i naukowców tego samego ośrodka bioetycznego w USA, czyli Instytutu Etyki Kennedych na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Różnią się one jednak zasadniczo tym, że ich twórcy w konstruowaniu podstaw etyki medycznej inspirowali się różnymi filozofami.
W referacie nie tylko będzie chodzić o przywołanie silnych i słabych stron wymienionych trzech propozycji etyki medycznej, ale o odpowiedź, czy etyka Hipokratejska jest jeszcze aktualna?  Czy etykę medyczną można rozwijać pomijając rozstrzygnięcia antropologiczne, filozofię człowieka oraz metafizykę wraz z filozofią Boga?

ks. Tadeusz Biesaga SDB