Władysław Biegański i Rosja. (streszczenie) - Urszula Cierniak, Bolesław Lichterman

Urszula Cierniak (Częstochowa)
Bolesław Lichterman (Moskwa)  


Kiedy w 1880 roku Władysław Biegański otrzymał dyplom lekarza, na drodze do realizacji jego planów i marzeń o asystenturze w katedrze psychiatrii stanęły problemy finansowe. Zamierzał on zatem poświęcić się początkowo pracy gdzieś na prowincji w Polsce, by tam zgromadzić fundusze na dłuższy pobyt w Warszawie. Nic więc dziwnego, że nieoczekiwana możliwość otrzymania posady lekarza ziemskiego w Rosji z pensją 1500 rubli rocznie okazała się dla młodego lekarza na tyle kusząca, że bez wahania zdecydował się z niej skorzystać. Biegański wiedział, „że posada w Rosji to stadium przejściowe, że ucieknie stamtąd, jak tylko będzie mógł i wypadnie mu znowu rozglądać się po świecie za chlebem” .  Przyszło mu jednak spędzić tam niemal dwa lata, aż do grudnia 1882 roku. 
    W naszym referacie, w oparciu o materiały opublikowane, ale także i archiwalne, postaramy się opowiedzieć o rosyjskim epizodzie z życia Władysława Biegańskiego,  pokazując, w jakim sposób praca w maleńkiej miejscowości Kcyń w Guberni Kałuskiej mogła wpłynąć na formację Biegańskiego jako lekarza, filozofa i społecznika.

Urszula Cierniak
Bolesław Lichterman