Obchody 100-lecia Śmierci Doktora Władysława Biegańskiego

ROK 2017 ROKIEM WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
Obchody 100-lecia Śmierci Doktora Władysława Biegańskiego
Częstochowa 6 – 8 kwietnia 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona upamiętnieniu 100 – lecia śmierci
Doktora Władysława Biegańskiego – współtwórcy deontologii lekarskiej,


„Doktor Władysław Biegański.
Biegański i jego epoka.
Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”
7- 8 kwietnia 2017 r.

(Plan wstępny)

6 kwietnia 2017 r.

godz. 16:00

Ratusz Miejski na Placu Biegańskiego
Muzeum Częstochowskie, Sala Reprezentacyjna

Wiosenne plenum wyjazdowe Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,

godz. 18:00
Otwarcie wystawy  „Doktor Władysław Biegański - życie i dzieło – w stulecie  śmierci” 
Janusz Jadczyk - Dyrektor Muzeum, Beata Zawadowicz - Prezes TLCz


Prezentacja wznowienia dzieła „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej”
Doktora Władysława Biegańskiego z 1899 r.  
oraz przedstawienie wybranych aforyzmów – Janusz Jadczyk

 

godz. 21:00
Apel Jasnogórski w intencji Obchodów – Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze


 

7 kwietnia 2017 r.


godz. 13:00
Złożenie wieńców na grobie Doktora Biegańskiego po konserwacji, odsłonięcie pamiątkowej tablicy informacyjnej o Doktorze Władysławie Biegańskim na Cmentarzu Kule w Częstochowie, umieszczonej przy grobie – organizatorzy, współorganizatorzy, zaproszeni goście

 

od godz. 17:00

1. Inauguracja Obchodów  – Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana ul. Wilsona 16


  Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
  Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego
  Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
  Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
  Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie


- Wystąpienia zaproszonych Gości


2. Wręczenie nagród Prezydenta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w ochronie zdrowia
3. Prezentacja dwujęzycznego, polsko – angielskiego albumu „Światło w medycynie” - niezwykłym zdjęciom doktora Łukasza Kulaka towarzyszą myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej doktora Władysława Biegańskiego, ich nieprzemijające przesłanie podkreśla wprowadzenie prof. Mariana Zembali – Autor albumu dr Łukasz Kulak, komentarze – prof. Marian Zembala i Halina Buffi -  Prezes Wydawnictwa Buffi
4. Wykład inauguracyjny Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pierwiastki etyczne w przysiędze Hippokratesa” - prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

godz. 19:00

5. Uroczysty koncert - „Świat walca” z udziałem gwiazdy - solistki Katarzyny Dondalskiej – sopran koloraturowy
6. Po koncercie bankiet


8 kwietnia 2017 r.

godz. 9:30

Konferencja historyczno–filozoficzno - etyczna poświęcona upamiętnieniu
100 - lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego:
„Doktor Władysław Biegański.
Biegański i jego epoka.
Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś” -
sala duża Filharmonii Częstochowskiej

godz. 9:30

1. Wręczenie Honorowych Statuetek Biegańskiego, najwyższego odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, założonego przez Doktora Władysława Biegańskiego w 1901 r., Laureatom 2017, sala duża

godz 10:00 – 12:15

2. Wykłady sesji historycznej „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka”,

godz 12:15 – 12:30

3. Przerwa kawowa,

godz. 12:30 – 16:15

4. Wykłady sesji filozoficzno-etycznej „Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś” - 

godz. 16:15 – 16:30

5. Podsumowanie,    

 godz. 16:30

6. Zakończenie obchodów,

7. Lunch

  
Konserwacja zabytkowego grobu Doktora Władysława Biegańskiego na Cmentarzu Kule w Częstochowie
i umieszczenie pamiątkowej tablicy informacyjnej o doktorze Biegańskim przy grobie.