Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny


Przewodnicząca – Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego,  
Wiceprzewodniczący – Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Brzezin  - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Wiceprzewodniczący – Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Wiceprzewodniczący – Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Wiceprzewodniczący – Janusz Jadczyk – Dyrektor Muzeum Częstochowskiego

Alicja Bawor – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Teresa Bilska-Tobolewska – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie  
Krzysztof Brożek – Śląska Izba Lekarska
Ryszard Chłądzyński – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Stanisław Gawrychowski  – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Joanna Halkiewicz – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie  
Iwona Kiełtyka – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Małgorzata Klimza – Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Jan Kosiński – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Ireneusz Kozera – Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana
Mariusz Malicki – Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Marian Marchewka –  Prezes Honorowy Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego
Ewa Miękus – Pączek – Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Krzysztof Muskalski – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Stanisław Mysiak – Śląska Izba Lekarska
Roman Olszewski – Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Grzegorz Opala – Śląska Izba Lekarska, były Minister Zdrowia
Barbara Pałka – Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy
Marek Pietruszewski – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Halina Piskorska – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Barbara Płaza – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
Witold Radzioch – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Paweł Rakus – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Juliusz Sętowski – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego
Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy
Halina Synakiewicz – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
Wanda Terlecka – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Aleksander Wierny – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Częstochowy
Mieczysław Wyględowski – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Grzegorz Zieliński – Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie