Konferencja Naukowa poświęcona upamiętnieniu 100 – lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego

ROK 2017 ROKIEM WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
Obchody 100 – lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego,
Częstochowa 6 – 8 kwietnia 2017 r.

Konferencja Naukowa poświęcona upamiętnieniu 100 – lecia śmierci
Doktora Władysława Biegańskiego

8 kwietnia 2017 r. godz. 9:30
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana. Sala kameralna

Konferencja historyczno – filozoficzno – etyczna

„Doktor Władysław Biegański.
Biegański i jego epoka.
Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

9:30 – Otwarcie konferencji
  Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego
  Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
  Waldemar Kostewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
  Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
  Andrzej Sawoni – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Moderatorzy konferencji:
prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
prof. Andrzej Kierzek
– Przewodniczący sekcji historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów głowy i Szyi
prof. Romuald Krajewski
– Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Grzegorz Opala
- Śląski Uniwersytet Medyczny, były Minister Zdrowia
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF
– Przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej


9:40 - Wręczenie Honorowych Statuetek Biegańskiego, najwyższego odznaczenia Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, założonego przez dr. Władysława Biegańskiego w 1901 r., Laureatom 2017

10:05 - Wykłady sesji historycznej „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka.”:

Wykład inauguracyjny sesji historycznej - „Myśl Władysława Biegańskiego w rozważaniach polskich teoretyków medycyny w okresie międzywojennym” - prof. Ryszard Gryglewski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – 15 min.

10:20 - „Biegański czy Neugebauer? Czyli „o badaniu śladów chodzenia ludzkiego do celów diagnostycznych”dr n. med. Monika Nowakowska–Zamachowska – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – 10 min.

10:30 - „Aktywność doktora Biegańskiego na forum Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w świetle protokołów Towarzystwa z lat 1901 – 1917”Juliusz Sętowski – Ośrodek Dokumentacji Dziejów  Muzeum Częstochowskiego – 15 min.

10:45 - „Zagadnienie przyczynowości w praktyce medycznej rozważane na gruncie epistemologii w oparciu o dzieła doktora Władysława Biegańskiego” - dr n. med. Michał Skoczylas – Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin – 20 min.

11:05 - „Biegański i Rosja” - dr hab. n. med. prof. w Katedrze Historii Medycyny, Historii Kraju i Kulturologii Bolesław Lichterman, 1 Moskiewski Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. M. Sieczenowa, Moskwa, Rosja; dr hab. prof. AJD Urszula Cierniak, Akademia Jana Długosza w Częstochowie – 15 min.

11:20„Działalność charytatywna w Częstochowie w czasach Biegańskiego” - Andrzej Kuśnierczyk – Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego – 10 min.

11:30 - „Higiena, promocja zdrowia i kultura fizyczna w Częstochowie (od 1880 XIX w. do 1918 XX w.)" - Grzegorz Basiński, LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie– 10 min.

11:40 - „Częstochowskie środowisko lekarskie w czasach Biegańskiego” - Wiesław Paszkowski, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Muzeum Częstochowskiego – 10 min.

11:50„Etyka lekarska w Pierwszej Rzeczypospolitej”prof. Janusz Skalski – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,  Kraków – 25 min.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

Wykłady sesji filozoficzno – etycznej

„Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”

12:30 - Wykład inauguracyjny sesji filozoficzno - etycznej
„Złudzenia lekarza czyli poszukiwanie kamienia filozoficznego”prof. Krzysztof Składowski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii, Gliwice – 30 min

13:00 - „Etyka medyczna, ale jaka?” - ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biesaga – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet  Papieski Jana Pawła II, Kraków – 30 min.

13:30 - „Sumienie w praktyce lekarskiej” - prof. Jerzy Jurkiewicz – Towarzystwo Lekarskie Warszawskie – 25 min.

13:55 - „Etyka w neonatologii i nie tylko...” - dr n. med. Jolanta Warzycha, Śląski Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Częstochowa - 15 min.

14:10„Chleb w zawodzie a pustka w życiu -  spojrzenie przez pryzmat pielęgniarskiej troski” - Hanna Paszko, pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Częstochowie – 25 min.

14:35 - „Wolność i godność lekarza” - dr n. med. Wanda Terlecka – Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – 25 min.

15:00 - „Etyka a transplantacje narządów od zmarłego i żywego dawcy” - prof. Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny – 25 min.

15:25„Mój mąż – Władysław Biegański – lekarz, filozof, etyk”dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa – 25 min.

15:50„Rola filozofii w medycynie w czasach Doktora Biegańskiego i dziś”prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa -  25 min.

16:15Podsumowanie konferencjiprof. Jerzy Jurkiewicz, dr hab. n. med. Andrzej Wojnar prof. WSF