Organizatorzy

Organizatorzy
Urząd Miasta Częstochowy
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Muzeum Częstochowskie

Współorganizatorzy
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana